ירושה ועזבון

Marble Surface

למשרד התמחות הנוגעת לסכסוכי משפחה בענייני ירושה וצוואות, המשרד זכה בשורה ארוכה של הליכים בתחום צוואות וירושות, התנגדות לצוואה, התנגדות למתן צו ירושה.
תחום הירושות והצוואות הוא תחום ייחודי, בעל מורכת יתר, והדורשת התמחות והבנה מעמיקים של תחום זה.
יודגש כי מרבית הליכי הירושה בהם מעורב המשרד הם חסויים'  ור' לדוגמא מס' פרסומים שונים המעידים על מורכבות הליכי ירושה:
ערעור על תביעת עזבוןתביעה לפסילת צוואה בטענה שהמוריש היה בדיכאון עמוק
מלחמת אחים: צוואה אחת – שתי פרשנויות.